Humans

Frikanin: Frederikke har 3 kaniner løbende frit i sin lejlighed

1.339 visninger
12. august 2019 fritid, kæledyr, kanin
Flere og flere kaninejere åbner burene op og holder deres kaniner som frikaniner, hvilket indebærer, at de langørede kæledyr har adgang til hele eller dele af hjemmet i stedet for at sidde indespærret. Specialestuderende Frederikke Pfloug, som bor på 1. sal lidt nord for København, har helt droppet at have bur til sine 3 kaniner.