Samvirke Special

Kalk Kaminoen

1.851 visninger
26. marts 2021 fritid, , natur, udeliv
På rutens nordlige del er landskabet præget af århundreders kalkbrydning i Daugbjerg og Mønsted - heraf navnet Kalk Kaminoen. De flade hedearealer åbner sig længere sydpå, hvor det første større forsøg på hedeopdyrkning blev udført af tyske kolonister i 1760’erne. Langt størstedelen af ruten tilbagelægges ad mark- og grusveje, så husk godt fodtøj. Turen tager omkring 6 timer uden stop.